Profesjonalna pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików

Boy teenager at a psychologist at the office's

Dorosłe dzieci alkoholików, potocznie nazywane po prostu DDA, to osoby, których dzieciństwo odbiegało od powszechnie znanego modelu. W większości przypadków, zamiast beztroski i zabawy, pełne było lęku i odpowiedzialności nieadekwatnej do ich wieku. Ludzie, których rodzice uzależnieni byli od alkoholu, często przez wiele lat nie są w stanie poradzić sobie z ciężarem wyniesionym ze wczesnych lat życia. Niejednokrotnie okazuje się, że trauma, jaką zostawił w nich nałóg opiekunów, odcisnęła poważne piętno na ich psychice.

Objawy syndromu DDA
W mniejszym lub większym stopniu, niemal każde dorosłe dziecko alkoholika przejawia jakieś negatywne skutki uzależnienia rodzica. Niemniej jednak, typowy syndrom DDA, czyli utrwalony schemat pewnych złych działań wyuczonych w dzieciństwie, widoczny jest tylko u części z nich. Niestety, „część” może w rzeczywistości oznaczać, że nawet ok. 1,5 miliona Polaków zmaga się z tym problemem. Jak rozpoznać go u siebie? Zwykle trudno jest dokonać autodiagnozy. Najczęściej o objawach informują najbliżsi. Można też spróbować przyjrzeć się symptomom syndromu i  szczerze zastanowić się nad tym, ile spośród nich samemu się przejawia.
Najczęstsze objawy syndromu DDA to:
– lęki (przed bliskością, uczuciami, porzuceniem, konfliktem, utratą kontroli nad własnymi sprawami)
– nadmierne poczucie odpowiedzialności za innych, potrzeba opieki nad kimś
– samokrytycyzm i poczucie winy za niepowodzenia innych, za wyimaginowane sprawianie problemów
– nieumiejętność odprężenia się, brak spontaniczności
– tendencja do kłamstw i ukrywania problemów
– zachowania kompulsywne
– myślenie czarno-białe, bez rozwiązań pośrednich
– przyjmowanie postawy ofiary lub przeciwnie – niezależnego, samodzielnego „bohatera”

Choć większość z powyższych zachowań może dotyczyć nie tylko dorosłych dzieci alkoholików, ale praktycznie wszystkich ludzi, to jednak w przypadku syndromu DDA, występuje ich cały szereg. Ostateczną diagnozę stawia specjalista, aczkolwiek dzieciństwo spędzone w obecności alkoholika i min. 5 objawów typowych dla syndromu, daje niemal pewną potrzebę terapii.

Pomoc dla DDA
Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików nie wymaga szczególnych działań. Zazwyczaj opiera się na indywidualnej terapii psychiatrycznej, w której sprawdza się głównie terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. DDA uczy się prawidłowych reakcji na konkretne sytuacje, jednocześnie eliminując z życia te negatywne, wyuczone w dzieciństwie. Informacje na temat radzenia sobie z alkoholizmem w rodzinie oraz na temat terapii dla osób współuzależnionych oraz DDA można uzyskać w specjalistycznych klinikach leczenia uzależnień, w tym na stronie http://medox.org.pl. Korzystając z dostępnych materiałów, można też bliżej poznać cechy syndromu i dokładniej określić, czy ma się z nim problem.