Jak działa program WF-Mag?

Program WF-Mag jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej nie tylko w firmach usługowych, ale również produkcyjnych i handlowych. Program ten wspomaga sprzedaż dzięki rozbudowanemu systemowi wariantów sprzedaży, a także upustów, cenników, kontroli należności i zobowiązań. Ponadto ułatwia w analizie przepływu towarowego przez opcję tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w wybranym okresie. 

Z kolei wbudowany moduł zamówień umożliwia bardzo sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, natomiast moduł rozrachunków i dokumentów finansowych gwarantuje rozliczanie oraz kontrole stanu płatności na bazie raportów kasowych i bankowych. Ponadto program WF-Mag w linii Prestiż przystosowany został do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych, a także transakcji walutowych (cenniki walutowe, zakup/sprzedaż). Program w tej linii posiada również moduł produkcji umożliwiający na efektywną kompletacje produktów z wykorzystaniem zamienników oraz moduł CRM – bardzo łatwy w obsłudze mechanizm, który pozwala na rejestrowane zadań, a także odpowiednie zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag jest również programem do faktur, magazynowym oraz zarządzania sprzedażą. Program WF-Mag jest przede wszystkim centralnym elementem oprogramowania dla małych, a także średnich firm. Projekt podziału funkcjonalnego między poszczególnymi aplikacjami systemu został stworzony w taki sposób, aby mógł obsługiwać wszystkie operacje, które są związane z działalnością handlową firm.

Moduły programu WFMag

Moduł zarządzania magazynem

Moduł magazynowy jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej, a także do zarządzania gospodarką magazynową firmy. Moduł ten zawiera wszystkie konieczne narzędzia do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.

Moduł zarządzania sprzedażą

Moduł zarządzania sprzedażą jest przeznaczony nie tylko do wspierania, ale także automatyzacji wszystkich procesów, które są związane z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy zaczynając od ustalenia oraz kontroli polityki cenowej kończąc na wystawianiu, kontroli stanu realizacji zamówień, wystawianiu dokumentów handlowych czy raportach z uzyskanych przychodów.

Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony został ponadto w mechanizmy automatyzujące prace ludzi, którzy są związani z fizycznym obrotem towarowym, a także osób zajmujących się dokumentacją tego obrotu. Fakturowanie albo wystawianie innych dokumentów sprzedaży może dzięki temu być zautomatyzowane do maksimum przez zastosowanie urządzeń, które współpracują z WF-Mag, a także przez mechanizmy programu takie jak  automatyczne naliczanie cen sprzedaży, które jest zgodne z wcześniej ustalonymi zasadami czy cennikami. Program ponadto wyposażony został w moduł sprzedaży detalicznej, który automatyzuje i upraszcza pracę punktów sprzedaży detalicznej.

Moduł finansowy

W skład modułu finansowego wchodzą rejestry operacji kasowych, bankowych, rozrachunków z kontrahentami. Moduł ten jest uzupełnieniem wymienionych wyżej modułów, pozwala w pełni kontrolować finanse firmy, a także rozliczenia z kontrahentami.

Poznaj szczegóły zawarte na stronach:

http://wms.wapromag.pl/o-produkcie

Program wf mag najlepszy przyjaciel księgowego.

http://xc.com.pl/oferta/wapro/wapro-wf-mag